• |
Hoạt động đầu tư luôn là nhiệm vụ quan trọng của BSC. Với đội ngũ chuyên gia giỏi về chuyên môn, trách nhiệm với công việc, đạo đức trong kinh doanh, BSC luôn hướng đến việc tìm kiếm và thực hiện các cơ hội đầu tư có hiệu quả cao. BSC đã và sẽ tiếp tục tham gia đầu tư tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhiều kênh đa dạng với mục tiêu và định hướng rõ ràng.
ĐẦU TƯ LINH HOẠT, ĐA LĨNH VỰC
Lấy nền tảng là hoạt động nghiên cứu phân tích chất lượng cao cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đánh giá và thẩm định dự án, BSC tích cực tham gia đầu tư vào các dự án lớn thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề: Bất động sản, nguyên liệu sản xuất, vật liệu tiêu dùng… BSC luôn theo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các công ty có hoạt động cơ bản tốt, có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai.
TẬN DỤNG CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG
Ngoài chiến lược đầu tư dài hạn, BSC cũng duy trì một hạn mức cho hoạt động đầu tư ngắn hạn và giao dịch hàng ngày để tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao tính thanh khoản cũng như tích lũy của các cổ phiếu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư.
THÀNH VIÊN TÍCH CỰC TRÊN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
Với tư cách thành viên giao dịch của thị trường trái phiếu chuyên biệt, BSC tham gia tích cực trong hoạt động đầu tư trái phiếu, môi giới trái phiếu, nhận ủy thác đấu thầu trái phiếu Chính phủ, nhận mua bán trái phiếu (bỏ từ kỳ hạn) cho khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính lớn.
QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ
BSC không ngừng củng cố hệ thống quy trình quản trị, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch, tính đối xứng của thông tin nhằm giảm thiểu tác động của các rủi ro đối với hoạt động đầu tư. BSC cam kết thực hiện các hoạt động đầu tư trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, đảm bảo không gây xung đột lợi ích giữa các bên tham gia.
Đầu tư tài chính