Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
Danh sách các công ty niêm yết đã công bố thông tin BCTC Q3-2009 (cập nhật đến ngày 27/10/2009)
HOSE - 27/10/2009 6:45:00 CH        -
Danh sách các công ty niêm yết đã công bố thông tin BCTC Q3-2009 (cập nhật đến ngày 27/10/2009)như sau:
Tin mới hơn
11:41 LBE: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Hiếu
11:40 ITQ: Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc,Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 1.000.000 CP
11:39 LDP: Nguyễn Minh Thắng - Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
11:38 KSQ: Nguyễn Thị Kim Nhung - NCLQ đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 60.000 CP
11:37 HLD: Nguyễn Thanh Hương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP
11:36 TTR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11:31 S96: Thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu
11:30 SD1: Thông báo đưa cổ phiếu vào diện bị kiểm soát
11:30 SDY: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi diện bị kiểm soát chuyển sang diện bị cảnh báo
11:30 PHC: Báo cáo thường niên 2013
Tin cũ hơn
27/10 BT6: Thông báo thay đổi nhân sự
27/10 CTCP Ngô Han: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu
27/10 PGS: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2009
27/10 KLS: Giải trình báo cáo tài chính quý 3/2009
27/10 PPG: Thông báo gia hạn nộp báo cáo tài chính Quý III/2009
27/10 TPC: Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ
27/10 Tổng hợp nộp BCTC Q3-2009
27/10 STL: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
27/10 VCS: Cổ đông lớn - Red River Holding - đã mua 198.200 cổ phiếu
27/10 Triple Play: Dịch vụ “3 trong 1”
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam