• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

Danh sách các công ty niêm yết đã công bố thông tin BCTC Q3-2009 (cập nhật đến ngày 27/10/2009)

HOSE - 27/10/2009 6:45:00 CH          
Danh sách các công ty niêm yết đã công bố thông tin BCTC Q3-2009 (cập nhật đến ngày 27/10/2009)như sau:
28/11/2014 KHB: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 20.000.000 cổ phiếu
28/11/2014 CSC: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Asean Small Cap Fund của CSC
28/11/2014 HVG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Ngọc Khang
28/11/2014 EIB: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
28/11/2014 TH1: Thay đổi nhân sự
28/11/2014 NVB: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái trên BCTC Quý 3/2014 riêng lẻ
28/11/2014 EFI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2014 so với cùng kì năm trước của công ty mẹ
28/11/2014 NVB: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC Quý 3/2014 Hợp nhất
28/11/2014 BIDV: Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 1.983 tỷ đồng
28/11/2014 TIX: Ngày đăng ký cuối cùng
28/11/2014 BSC: Nghị quyết với việc chuyển nhượng vốn góp tại công ty liên kết là Công ty TNHH Bến Thành Nam ÁC
timelinevn.com