Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
TIE: Mẫu Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân).
Sanotc - 18/02/2009 12:00:00 SA        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
TIE 20,20 0,00%
Công ty Cổ phần TIE thông báo mẫu Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân)
Tệp đính kèm:  giấy ủy quyền.doc
Tin mới hơn
17/04 MCF: Báo cáo tài chính quý 1/2014
17/04 AMV: Báo cáo tài chính quý 1/2014
17/04 Sacomreal: Vì mục tiêu phát triển ổn định, năm 2014 không đặt nặng kế hoạch lợi nhuận
17/04 GER: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
17/04 HAI: Nhắc nhở chậm công bố quyết định HĐQT về giải thể và thành lập chi nhánh và Chậm giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
17/04 DXG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Lương Trí Thảo
17/04 Công ty mẹ Sacom: Giảm hoàn nhập dự phòng, lợi nhuận quý 1 giảm sâu
17/04 CTA: Đính chính thông tin về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
17/04 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ của Đợt phát hành
17/04 LBE: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Hiếu
Tin cũ hơn
18/02 TIE: Mẫu Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán (áp dụng trong trường hợp người sở hữu chứng khoán lưu ký).
18/02 TIE: Mẫu Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán (áp dụng trong trường hợp người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký).
18/02 TIE: Thông báo chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
17/02 KMF: Giải trình kết quả SXKD quý IV/2008 giảm trên 5% so với quý III/2008
17/02 DBC: Thay đối vốn điều lệ
17/02 PPG: Thay đổi nhân viên công bố thông tin
17/02 CYC: Giải trình Kết quả kinh doanh Quý 4-2008
17/02 HCC: 10/3/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
17/02 HAI: 02/03/2009 Ngày ĐKCC chốt danh sách để Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
17/02 VIP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam