• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

TIE: Mẫu Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân).

Sanotc - 18/02/2009 12:00:00 SA          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
TIE 17,60 0,57%
Công ty Cổ phần TIE thông báo mẫu Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân)
19/09/2014 SDI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19/09/2014 TIS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường
19/09/2014 PV2: Báo cáo không còn là cổ đông lớn
19/09/2014 SCR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
19/09/2014 PHC: Trịnh Ngọc Hoàng - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 1.200 CP
19/09/2014 TJC: Phan Thị Kiều - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 7.500 CP
19/09/2014 WSS: Trần Đình Tùng - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 100.000 CP
19/09/2014 DLC: Thang Quốc Cường - Ủy viên HĐQT - đã bán 140.110 CP
19/09/2014 SHS: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 3.418.000 CP
19/09/2014 KDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Quốc Việt
19/09/2014 SAM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Đỗ Văn Trắc
timelinevn.com