• |
Tìm kiếm Tin Kinh tế - Đầu tư

Cục thuế TP Hà Nội: Những biện pháp triển khai thu thuế năm 2010

KTĐT - 01/01/2010 10:30:02 SA          
Thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế năm 2009 trong bối cảnh suy giảm kinh tế cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng, năm 2009, Cục thuế Hà Nội thu thuế nội địa (trừ dầu) được 65.458 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán pháp lệnh; 114,5% dự toán HĐND giao, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 14/14 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh và tăng so thực hiện năm 2008; có 31/36 đơn vị thu hoàn thành vượt mức dự toán; 29/36 đơn vị hoàn thành phấn đấu; Riêng chỉ tiêu ngoài quốc doanh, 30/30 đơn vị thu hoàn thành dự toán, trong đó có 28 đơn vị hoàn thành vượt mức phấn đấu.

Năm 2010, Cục thuế Hà Nội được giao nhiệm vụ thu theo pháp lệnh là 77.797 tỷ đồng; HĐND giao 81.127 tỷ, thu nội địa trừ dầu 76.027 tỷ (tăng 3.330 tỷ so với dự toán Bộ Tài chính giao) và toàn ngành phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% dự toán (trừ đất). Đây là nhiệm vụ rất nặng nề.

Để hoàn thành nhiệm vụ Chính trị được giao, Cục thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý, điều hành thu thuế năm 2010:

Một là,  tham mưu cho chính quyền địa phương giao dự toán thu cho các đơn vị; các Phòng, các Chi cục thuế giao dự toán thu cho các đội thuế, CBCC; Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2010; Tập trung đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài trước tết nguyên đán Canh Dần. Các phòng Kiểm tra thuế, các Chi cục thuế đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu để kiến nghị với Chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; rà soát giảm thủ tục trong việc cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh để tạo điều kiện cho NNT đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển SXKD, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế. Xây dựng và đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế; ghi nhận và tuyên dương thành tích của NNT có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời nên án mạnh mẽ các hành vi trốn, gian lận, chây ỳ nợ thuế. Kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Quản lý kê khai thuế kết hợp với đăng ký kinh doanh để theo dõi, giám sát sự biến động, làm rõ doanh nghiệp bỏ trốn, chuyển địa bàn, không đăng ký kinh doanh nhưng vẫn hoạt động. Hỗ trợ 100% doanh nghiệp áp dụng mã vạch hai chiều trong kê khai thuế. Giải quyết nhanh chóng các vướng mắc về hoàn thuế theo quy trình. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Luật thuế sửa đổi, bổ sung, các chính sách mới của Nhà nước, tiến hành rà soát, đôn đốc thu nộp khoản thuế được giãn nộp quý IV/2008, năm 2009 của các doanh nghiệp, tránh nợ đọng thuế. Tranh thủ sự chỉ đạo của Chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn thuế để tăng cưòng các biện pháp quản lý hộ, đảm bảo 100% hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định đưa vào quản lý thuế, được cấp mã số thuế và rà soát, điều chỉnh doanh thu, mức thuế sát với thực tế; công khai thuế đối với các hộ kinh doanh nhằm đảm bảo công bằng về thuế, chống thất thu thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, tích cực khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để chống thất thu trên các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, vận tải tư nhân, dịch vụ, ăn uống, nhất là các cửa hàng cửa hiệu thuộc các công ty...Kiến nghị với HĐND, UBND các cấp quan tâm chỉ đạo công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất đai từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý thu thuế đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ quy định. Đánh giá kết quả và phát huy các ưu điểm, giải quyết các vướng mắc tồn tại để tham mưu cho Chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác uỷ nhiệm thu thuế.

Hai là: Quán triệt sâu rộng quan điểm cải cách và HĐH thuế là nhiệm vụ cấp bách, liên tục, có ý nghĩa quan trọng tạo động lực cho phát triển KTXH, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuế đảm bảo thời hạn và chất lượng. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp về cắt giảm thủ tục hành chính thuế. Rà soát lại những thủ tục còn gây nhiều phiền hà cho NNT để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, đảm bảo mục tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính thuế hiện hành. Đánh giá, rút kinh nghiệm và mở rộng việc thực hiện các đề án HĐH đã triển khai trong năm 2009. Phối hợp và đề xuất sửa đổi giải quyết các thủ tục về cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, con dấu tại bộ phận 1 cửa liên thông theo Thông tư liên tịch số 05/TTLT/2008/BKH-BTC-BCA với Sở kế hoạch & Đầu tư, Công an Thành phố cho phù hợp với thực tiến và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn Thành phố. Triển khai mở rộng kê khai thuế qua mạng Internet trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thí điểm đã thực hiện trong năm 2009 với mục tiêu năm 2010 thực hiện kê khai qua mạng với ít nhất 3.000 doanh nghiệp. Triển khai diện rộng dự án nộp thuế qua ngân hàng, qua việc ứng dụng và kết nối thông tin giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho Bạc và Tài chính và hoàn thành 18 quận huyện còn lại trong 6 tháng đầu năm. Triển khai, mở rộng thực hiện tốt ki ốt thông tin ngành thuế. Xây dựng cổng thông tin điện tử để cung cấp dịch vụ hỗ trợ phục vụ và cung cấp các dịch vụ cho NNT ngày càng đầy đủ hơn. Triển khai ứng dụng tin học đáp ứng yêu cầu quản lý thuế  từ đăng ký thuế, xử lý tờ khai, kế toán thuế, quản lý nợ thuế đảm bảo kịp thời đáp ứng cho quyết toán thuế TNCN năm 2009. Tiếp tục triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhóm giải pháp lớn của Thành phố, trong đó tập trung thực hiện những nhóm giải pháp đột phá mang tính chất cải tiến, thúc đẩy quá trình cải cách và HĐH hoạt động của ngành; và những nhóm giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC thuế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong hiện tại và theo kịp quá trình hội nhập.

Ba là: Tăng cường kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo sự chuyển bước đầu về chất lượng nguồn nhân lực của ngành thuế. Tổ chức triển khai thực hiện Luật CBCC và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan kể từ ngày 01/01/2010. Xây dựng quy chế và thực hiện luân phiên, luân chuyển cán bộ; thực hiện nghiêm túc các quy định về văn minh công sở. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC về chuyên môn nghiệp vụ, tin học, lý luận chính trị, đạo đức tác phong nghề nghiệp, trong đó đảm bảo bồi dưỡng kỹ năng quản lý thuế cho 100% cán bộ thuế.

Nhiệm vụ công tác thuế năm 2010  rất nặng nề, là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2006-2010, là năm có nhiều sự kiện quan trọng và nhiều ngày lễ lớn, mặc dù còn rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thuế được giao, Cục thuế Hà Nội quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển, phát huy cao độ những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ kuật, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND, UBND Thành phố giao, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước.

 Đặng Ngọc Chiến
23/08/2016 Khi logistics là “miếng mồi ngon” của khối ngoại
22/08/2016 Xuất khẩu xơ, sợi lo phụ thuộc Trung Quốc
22/08/2016 Việt Nam và những ngờ vực mang tên TPP
22/08/2016 Giá đường Việt Nam gấp đôi Thái Lan
22/08/2016 Việt Nam đứng đầu về thu hút FDI trong các dự án đầu tư mới
22/08/2016 Samsung tấn công mảng logistics hàng không Việt Nam
22/08/2016 Sabeco không “về một nhà” với SCIC như Vinamilk?
18/08/2016 Được rót vốn khủng, Petrolimex trả nợ vay, tích trữ thêm hơn 2.000 tỷ tồn kho
18/08/2016 Việt Nam khó đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% năm 2016
18/08/2016 Moody’s: Vụ xả thải ở Việt Nam gây tổn hại đến uy tín của nhà máy thép Formosa
18/08/2016 Giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, “túi tiền quốc gia” ảnh hưởng như nào?