• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

HIG: Võ Điện Biên - người có liên quan với UVHĐQT - đăng ký bán 6.831 cổ phiếu

HNX - 25/11/2010 5:10:39 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HIG 5,20 0,00%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn HIPT, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên – em trai ông Võ Hạnh Phúc, UVHĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: HIG
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian thực hiện giao dịch: 26/11/2010 – 25/1/2011
28/11/2014 KHB: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 20.000.000 cổ phiếu
28/11/2014 CSC: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Asean Small Cap Fund của CSC
28/11/2014 HVG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Ngọc Khang
28/11/2014 EIB: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
28/11/2014 TH1: Thay đổi nhân sự
28/11/2014 NVB: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái trên BCTC Quý 3/2014 riêng lẻ
28/11/2014 EFI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2014 so với cùng kì năm trước của công ty mẹ
28/11/2014 NVB: Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC Quý 3/2014 Hợp nhất
28/11/2014 BIDV: Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 1.983 tỷ đồng
28/11/2014 TIX: Ngày đăng ký cuối cùng
28/11/2014 BSC: Nghị quyết với việc chuyển nhượng vốn góp tại công ty liên kết là Công ty TNHH Bến Thành Nam ÁC
timelinevn.com