• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

HIG: Võ Điện Biên - người có liên quan với UVHĐQT - đăng ký bán 6.831 cổ phiếu

HNX - 25/11/2010 5:10:39 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HIG 7,00 0,00%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn HIPT, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên – em trai ông Võ Hạnh Phúc, UVHĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: HIG
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian thực hiện giao dịch: 26/11/2010 – 25/1/2011
26/07/2016 CT3: Nghị quyết HĐQT
26/07/2016 POV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
26/07/2016 PTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
26/07/2016 HPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
26/07/2016 PPG: Điều lệ Công ty 2016
26/07/2016 PTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
26/07/2016 GEX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
26/07/2016 AVF: Thay đổi nhân sự
26/07/2016 ASA: Báo cáo tài chính quý 2/2016
26/07/2016 DLD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
26/07/2016 BCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016