• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

HIG: Võ Điện Biên - người có liên quan với UVHĐQT - đăng ký bán 6.831 cổ phiếu

HNX - 25/11/2010 5:10:39 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HIG 5,30 0,00%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn HIPT, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên – em trai ông Võ Hạnh Phúc, UVHĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: HIG
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian thực hiện giao dịch: 26/11/2010 – 25/1/2011
25/07/2014 HNX: 87% công ty niêm yết kinh doanh lãi trong quý 2
25/07/2014 Vợ chủ tịch Masan có thêm 185 tỷ đồng trong 6 tháng
25/07/2014 Đặng Văn Thành trở lại thương trường
25/07/2014 Vì sao Bầu Hiển bắt tay với Man City?
25/07/2014 BIDV: bất ngờ thông báo trả cổ tức 8,5% bằng tiền mặt
25/07/2014 PET: hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm
25/07/2014 ĐHCĐ BIDV: Sẽ bán 10,5% vốn cho nhà đầu tư tài chính, trả cổ tức 8,5%
25/07/2014 PVT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
25/07/2014 TMS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
25/07/2014 TCR: Giải trình KQKD lỗ Q2-2014
25/07/2014 SJS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014