• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

HIG: Võ Điện Biên - người có liên quan với UVHĐQT - đăng ký bán 6.831 cổ phiếu

HNX - 25/11/2010 5:10:39 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HIG 5,30 0,00%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn HIPT, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên – em trai ông Võ Hạnh Phúc, UVHĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: HIG
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian thực hiện giao dịch: 26/11/2010 – 25/1/2011
22/09/2014 Vinatex chào bán thành công 90,6% cổ phần
22/09/2014 Tổng giám đốc FLC làm Chủ tịch HĐQT HAI
22/09/2014 VSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2014
22/09/2014 SEC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
22/09/2014 MWG: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu
22/09/2014 KBC: Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Kim Thanh
22/09/2014 TMT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Cty TNHH Quản lý Quỹ SSI
22/09/2014 PAN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Hà Thị Thanh Vân
22/09/2014 APC: Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ
22/09/2014 VNM: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
22/09/2014 VIC: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
timelinevn.com