• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

HIG: Võ Điện Biên - người có liên quan với UVHĐQT - đăng ký bán 6.831 cổ phiếu

HNX - 25/11/2010 5:10:39 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HIG 6,70 -5,63%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn HIPT, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên – em trai ông Võ Hạnh Phúc, UVHĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: HIG
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian thực hiện giao dịch: 26/11/2010 – 25/1/2011
01/07/2016 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 23/6 đến 30/6
01/07/2016 LAW: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
01/07/2016 E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30.06.2016
01/07/2016 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/6/2016
01/07/2016 CAD: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
01/07/2016 HD2: Nguyễn Thế Ước - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP
01/07/2016 SWC: Nghị quyết HĐQT
01/07/2016 VFC: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
01/07/2016 VC3: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP xây dựng số 3
01/07/2016 PFL: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức
01/07/2016 SGR: Phạm Tuấn - cha Chủ tịch HĐQT Phạm Thu - đăng ký mua 423.700 CP