• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

HIG: Võ Điện Biên - người có liên quan với UVHĐQT - đăng ký bán 6.831 cổ phiếu

HNX - 25/11/2010 5:10:39 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HIG 5,30 0,00%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn HIPT, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên – em trai ông Võ Hạnh Phúc, UVHĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: HIG
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian thực hiện giao dịch: 26/11/2010 – 25/1/2011
30/09/2014 LSS: Nghị quyết HĐQT số 78 ngày 29/09/2014
30/09/2014 DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
30/09/2014 BBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Lotte Confectionery Co.Ltd
30/09/2014 MWG: Ngày đăng ký cuối cùng
30/09/2014 ASM: Điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng
30/09/2014 KBC: Nghị quyết HĐQT tăng sở hữu tại công ty liên kết
30/09/2014 MHC: Ước KQKD HN quý 3.2014, dự kiến quý 4.2014
30/09/2014 MHC: Nghị quyết HĐQT tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ HĐQT
30/09/2014 DC4: Công ty cổ phần DIC số 4 công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
30/09/2014 GTA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB
30/09/2014 SBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Đầu tư Thành Thành Công
timelinevn.com