• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

HIG: Võ Điện Biên - người có liên quan với UVHĐQT - đăng ký bán 6.831 cổ phiếu

HNX - 25/11/2010 5:10:39 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
HIG 5,40 0,00%
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ thuộc CTCP Tập đoàn HIPT, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Điện Biên – em trai ông Võ Hạnh Phúc, UVHĐQT
Mã chứng khoán giao dịch: HIG
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.831 CP
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.831 CP
Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
Thời gian thực hiện giao dịch: 26/11/2010 – 25/1/2011
30/07/2014 VND: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
30/07/2014 SRF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
30/07/2014 NLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
30/07/2014 VHG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
30/07/2014 VCB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
30/07/2014 STG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
30/07/2014 LSS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
30/07/2014 LSS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Lê Trung Thành
30/07/2014 HQC: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06-2014
30/07/2014 CLG: Ký hợp đồng với công ty kiểm năm 2014 và tăgn Sở hữu tại Công ty con
30/07/2014 VPH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014