• |
Tìm kiếm Tin Tài chính - Ngân hàng

Công ty Tài chính PPF Việt Nam được thực hiện nghiệp vụ đại lý bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước - 08/02/2010 10:55:17 SA          
 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-NHNN về việc chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Tài chính PPF Việt Nam được thực hiện nghiệp vụ đại lý bảo hiểm.

Trong quá trình triển khai nghiệp vụ này, Công ty TNHH một thành viên Tài chính PPF Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về hoạt động đại lý bảo hiểm. Đồng thời, bổ sung nội dung hoạt động này vào Điều lệ công ty và thực hiện việc đăng ký kinh doanh, đăng báo theo quy định của pháp luật.

Quyết định này là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 112/GP-NHNN ngày 18/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
24/11/2014 Ngân hàng báo lỗ: Quản trị kém hay quá tham?
24/11/2014 Khách lẻ thích mua vàng, khách sỉ thích bán
24/11/2014 Xử lý nợ xấu: Chỉ sợ không có cơ chế để dùng tiền
24/11/2014 Tiền vẫn chảy vào ngân hàng yếu
24/11/2014 “Ngăn kết bè, kết mảng trong ngân hàng”
24/11/2014 Ngưỡng an toàn nợ công là 68% GDP?
24/11/2014 Chặt ‘vòi bạch tuộc’ đại gia ngân hàng
23/11/2014 Lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở các kỳ hạn chủ chốt
23/11/2014 Vàng trang sức có thể chịu thuế xuất khẩu 2%
23/11/2014 Lối ra nào cho Bộ Tài chính?
22/11/2014 Tổ chức sử dụng vốn nhà nước chỉ được thanh toán tiền mặt trong 5 trường hợp
timelinevn.com