• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty

HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6 8,90 -6,32%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

21/10/2014 Chứng khoán APS: lãi 15,2 tỷ đồng 9 tháng, vượt kế hoạch năm
21/10/2014 PDR: Quý 3 lãi trước thuế gần 10 tỷ, dòng tiền cải thiện mạnh nhờ bán sỉ hơn 60 đất nền The EverRich 3
21/10/2014 DID: Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 3.600 CP
21/10/2014 ONE: Báo cáo tài chính quý 3/2014
21/10/2014 SCD: 9 tháng lãi ròng 12 tỷ đồng, hoàn thành 82,6% kế hoạch
21/10/2014 KLS: Báo cáo tài chính quý 3/2014
21/10/2014 MSBS: 9 tháng lãi hơn 40 tỷ đồng, gấp 5,33 lần cùng kỳ
21/10/2014 ADP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
21/10/2014 HSG: Ước KQKD HN quý 4 và lũy kế 12 tháng NĐTC 2013 - 2014
21/10/2014 HSG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Kim Động - Hưng Yên
21/10/2014 HSG: Giải trình KQKD riêng CTy mẹ quý 4 niên độ tài chính 2013-2014
timelinevn.com