• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty

HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6 6,90 0,00%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

28/07/2014 CIG: Lỗ tiếp 16,37 trong quý 2/2014
28/07/2014 Ô tô Trường Hải: 6 tháng lãi khủng 1.245 tỷ đồng
28/07/2014 FPT có quỹ lợi nhuận chưa phân phối cao hơn VĐL, 6 tháng lãi ròng 789 tỷ đồng
28/07/2014 VNG: Lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng 6 tháng đầu năm
28/07/2014 OCB đạt 73% chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng
28/07/2014 Chủ tịch Chứng khoán Kim Long có hơn 9 triệu USD cổ phiếu
28/07/2014 TMT: Quý 2 lãi ròng 10 tỷ đồng
28/07/2014 Thu hồi Giấy phép đầu tư dự án 500 tỷ đồng thuộc ITA
28/07/2014 Thành Thành Công hợp tác chiến lược với 3 đối tác nước ngoài
28/07/2014 QCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/07/2014 DST: Đặng Quốc Toản - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 100.200 CP