• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty

HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6 7,30 1,39%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

20/09/2014 Cuộc đua mới của DHG
19/09/2014 Vingroup vào nhóm 100 công ty hàng đầu ASEAN
19/09/2014 PPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
19/09/2014 PIT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
19/09/2014 BTT: Chuyển địa điểm Trụ sở chính
19/09/2014 RCL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC
19/09/2014 ASP: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
19/09/2014 TS4: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Thị Thanh Lan và Trần Văn Cường
19/09/2014 MWG: Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh tháng 08/2014
19/09/2014 HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
19/09/2014 GIL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Bùi Thúy Duyên
timelinevn.com