• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty

HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6 8,60 -6,52%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

24/10/2014 CMG: Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Tường Vy
24/10/2014 FLC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con
24/10/2014 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tại ngày 23/10/2014
24/10/2014 SBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Thùy Vân
24/10/2014 E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ từ ngày 16/10/2014 đến ngày 23/10/2014
24/10/2014 PVD: Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
24/10/2014 PVD: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Deutsche Bank AG
24/10/2014 MWG: Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh tháng 9-2014
24/10/2014 KHP: Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014 và chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Vinasino
24/10/2014 LCG: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Lucerne Enterprise Ltd
24/10/2014 BHS: Tờ trình bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013
timelinevn.com