• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty

HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6 9,20 -6,12%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

23/10/2014 KBE: Châu Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 8.000 CP
23/10/2014 ONE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
23/10/2014 C92: Báo cáo về sở hữu của CĐL
23/10/2014 KCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
23/10/2014 LTC: Đặng Văn Đảm - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11.614 CP
23/10/2014 VHL: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
23/10/2014 TNY: Nguyễn Tấn Thưởng - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 5.490 CP
23/10/2014 TNY: Hồ Văn Thoại - Thành viên BKS - đăng ký mua 50.000 CP
23/10/2014 RAL: Giải trình chênh lệch KQKD Q3-2014
23/10/2014 HAG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Thị Kim
23/10/2014 SZL: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Cty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai
timelinevn.com