• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty

HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6 6,80 -2,86%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

27/08/2014 DGC bị “găm hàng” ngày đầu giao dịch
27/08/2014 KSH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
27/08/2014 VNE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Thái Bá Cẩn
27/08/2014 TNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Zheng Lan Ying
27/08/2014 TNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Zhang Hua
27/08/2014 HQC: Giải trình BCTC bán niên năm 2014
27/08/2014 FCM: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
27/08/2014 NDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2014
27/08/2014 VPH: Ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án La Casa
27/08/2014 TSC: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
27/08/2014 TRC: Giải trình lợi nhuận hợp nhất Q2-2014
timelinevn.com