Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
BT6: Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty
HOSE - 27/09/2010 2:10:00 CH        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BT6 7,40 -5,13%
Công ty Cổ phần Beton 6 thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty như sau:

Kể từ ngày 23/9/2010, tên Công ty được thay đổi thành:
Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty CP Beton 6
Tên công ty bằng tiếng Anh: Beton 6 Corporation
Tên công ty viết tắt: BT6 Corp
Mã chứng khoán: BT6
Email: info@beton6.com

Chi tiết xem file đính kèm./.

Tin mới hơn
11:43 VIR: Báo cáo thường niên 2013
11:42 HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11:41 HBD: Lê Kim Phượng - CĐL - đã mua 11.300 CP
11:40 EFI: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư Đồng Tiến- đã mua 437.000 CP
11:36 KSQ: Trần Thị Chinh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 7.600 CP
11:35 CVT: Nguyễn Văn Kiêm - Thành viên BKS - đăng ký mua 30.000 CP
11:33 SIC: Vũ Văn Hùng - Kế toán trưởng,Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 25.100 CP
11:31 ACB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
11:23 KDC: Vương Ngan Hào - NCLQ đến Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám Đốc - đã bán 3.000 CP
11:22 KDC: Mai Xuân Trầm - Phó Tổng Giám Đốc - đã bán 72.500 CP
Tin cũ hơn
27/09 TRA: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn
27/09 BT6: Kết quả giao dịch cổ đông lớn
27/09 HLG: Đạt 29,61 tỷ đồng LNST hợp nhất bán niên năm 2010, tăng 10,28% so với cùng kỳ năm trước
27/09 HLG: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
27/09 HLG: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ
27/09 NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
27/09 TSC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ
27/09 DBT: Ông Dương Thành Đông, Phó Giám đốc đăng ký giao dịch bán 11.800 CP
27/09 DBT: Ông Dương Thành Đông, Phó Giám đốc đã bán 0 CP
27/09 LDP: Ông Huỳnh Lê Minh, người có liên quan đến kế toán trưởng đã bán 300 CP
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam