• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

VTF: Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu

HOSE - 06/01/2011 4:49:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
VTF 21,80 -0,91%
Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu của CTCP thủy sản Việt Thắng.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.


02/10/2014 CDC: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức Đợt cuối 2013
02/10/2014 SJS: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
02/10/2014 SBC: Nhắc nhở BCTC HN Q2-2014 lần 4 và BCTC SX 2014 lần 3
02/10/2014 POM: Công bố thời gian hoạt động chi nhánh
02/10/2014 NHS: Giấy Chứng nhận đầu tư ra Nước Ngoài
02/10/2014 KBC: Triển vọng tái cấu trúc nợ và thu hút vốn
02/10/2014 HQC: Nghị quyết HĐQT số 11 thông qua kết quả phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
02/10/2014 CTI: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
02/10/2014 DBT: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
02/10/2014 CSC: Bùi Đình Toản - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 10.000 CP
02/10/2014 MTH: Trần Thị Hạnh - Thành viên BKS - đã bán 2.500 CP
timelinevn.com