• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

VTF: Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu

HOSE - 06/01/2011 4:49:00 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
VTF 19,50 4,84%
Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu của CTCP thủy sản Việt Thắng.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.


02/08/2014 Vicem bị tố, doanh nghiệp trực thuộc vẫn sống khỏe
02/08/2014 PVD: “Sáng tạo xây vững bền“
02/08/2014 Topcare đổi logo giống Ocean Group
01/08/2014 SGT: Giải trình chậm công bố Naviland không còn là Công ty liên kết
01/08/2014 SGT: Naviland không còn là Công ty liên kết
01/08/2014 SGT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
01/08/2014 GMC: Giải trình lý do điều chỉnh số liệu BCTC Cty Mẹ Q2-2014
01/08/2014 VSI: Nghị quyết HĐQT số 85 về kế hoạch sản xuất kinh doanh Q3-2014
01/08/2014 VNI: Bầu bổ sung thành viên HĐQT
01/08/2014 PIT: Ngày đăng ký cuối cùng
01/08/2014 BIC: Quyết định thay đổi niêm yết