Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
VTF: Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu
HOSE - 06/01/2011 4:49:00 CH        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
VTF 18,50 -1,07%
Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu của CTCP thủy sản Việt Thắng.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.


Tin mới hơn
15:44 ĐHĐCĐ PPI: Kế hoạch “tham vọng”, Chủ tịch nói gì?
15:41 C92: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15:40 SHS: Doanh thu tự doanh tăng vọt, lãi ròng quý 1 gấp 8 lần cùng kỳ
15:38 DLC: Giải thể Khách sạn Huy Hoàng - Chi nhánh CTCP Du lịch Cần Thơ
15:36 L44: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15:35 HDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15:33 STP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15:32 Sacomreal: Doanh thu tài chính tăng vọt, quý I/2014 lãi 6,7 tỷ
15:30 Mía đường Lam Sơn: 4 thành viên HĐQT xin miễn nhiệm vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao
15:28 Than Cao Sơn: Quý 1/2014 thoát lỗ nhờ lãi khác
Tin cũ hơn
06/01 DCL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Văn Ân
06/01 SMA: Transaction of affiliated person
06/01 CID: Thay đổi nhân sự
06/01 MHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
06/01 DPM: Thông báo thay đổi nhân sự
06/01 NNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010
06/01 IJC: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
06/01 AGC: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường
06/01 HDG: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010
06/01 CTG: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2010
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam