Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
PLC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2011
HNX - 16/05/2011 10:51:26 SA        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PLC 22,20 0,91%

 
Tệp đính kèm:  PLC_BCTC Hop nhat quy 1.rar
Tin mới hơn
24/04 NBP: Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
24/04 VCA: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
24/04 CTS: Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ
24/04 APP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
24/04 PX1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
24/04 SCL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
24/04 BKC: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
24/04 DLC: Thay đổi nhân sự
24/04 MBS hướng đến ngày lên sàn trong tương lai không xa
24/04 DAP: Báo cáo thường niên 2013
Tin cũ hơn
16/05 SCJ: Báo cáo tài chính QI/2011
16/05 VNT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
16/05 S74: Báo cáo tài chính 2010 cty mẹ và hợp nhất
16/05 DTL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
16/05 HDO: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010
16/05 HTC: Thanh toán cổ phiếu thưởng và Trả cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền mặt
16/05 VHF: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 về việc báo cáo KQ SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011
16/05 ITD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiêu Phong
16/05 KTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 về việc báo cáo KQ SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011
16/05 DNY: Nguyễn Văn Tấn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 36.000 CP, đăng ký mua 40.000 CP
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam