Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
PLC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2011
HNX - 16/05/2011 10:51:26 SA        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PLC 23,50 1,29%

 
Tệp đính kèm:  PLC_BCTC Hop nhat quy 1.rar
Tin mới hơn
15:55 GAS chưa có quyết định cụ thể giá bán khí
15:27 SIC: Lưu Huy Hồng Phúc - NCLQ đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP
15:27 SDG: Báo cáo tài chính quý 1/2014
15:27 SD6: Đào văn Tân - NCLQ đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 17.850 CP
15:26 SMT: Nguyễn Thiện Cảnh - Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc - đã mua 10.000 CP
15:26 SHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15:25 TMC: Ngày đăng ký cuối cùng Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt.
15:20 KSC: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
15:18 PVV: Báo cáo thường niên 2013
15:15 SJC: Báo cáo thường niên 2013
Tin cũ hơn
16/05 SCJ: Báo cáo tài chính QI/2011
16/05 VNT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
16/05 S74: Báo cáo tài chính 2010 cty mẹ và hợp nhất
16/05 DTL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
16/05 HDO: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010
16/05 HTC: Thanh toán cổ phiếu thưởng và Trả cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền mặt
16/05 VHF: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 về việc báo cáo KQ SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011
16/05 ITD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiêu Phong
16/05 KTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 về việc báo cáo KQ SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011
16/05 DNY: Nguyễn Văn Tấn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 36.000 CP, đăng ký mua 40.000 CP
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam