• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

Quý IV/2013, TVS đạt lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ năm 2012

Đầu tư chứng khoán - 27/01/2014 2:26:52 CH          

Theo kết quả kinh doanh mà CTCK Thiên Việt (TVS) vừa công bố, quý IV/2013, TVS đạt 53,8 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 11,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó đạt 5,1 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong quý IV/2013 là doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn với 27,6 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu hoạt động tư vấn 19,8 tỷ đồng, doanh thu khác gần 4,8 tỷ đồng...

Lũy kế năm 2013, TVS đạt 160 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 72,5 tỷ đồng, trong khi năm 2012 đạt 42,8 tỷ đồng.

Kể từ ngày 15/1 vừa qua, TVS cung cấp dịch vụ quản lý tiền giao dịch chứng khoán tách biệt cho các khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVS.

Theo đó, về tiền mặt, NĐT có thể giao dịch qua tài khoản chuyên dụng do TVS mở tại BIDV, VCB, ACB, Liên Việt Postbank, Eximbank và TP Bank, hoặc giao dịch qua tài khoản do NĐT mở trực tiếp tại BIDV.        

 


H.Hòe

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
22/09/2014 AVF: Quy chế quản trị công ty năm 2014
22/09/2014 LGC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2014
22/09/2014 PVD: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
22/09/2014 BCC: Hết quý III sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2014 nhờ lãi tỷ giá
22/09/2014 GMD: Tháng 11 sẽ khởi công dự án phức hợp Viêng Chăn – Lào
22/09/2014 QPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
22/09/2014 VIG: Bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BSK nhiệm kỳ 2013-2018
22/09/2014 KLF: Quyết định đầu tư vào CTCP Nông dược HAI
22/09/2014 PHC: Thay đổi nhân sự
22/09/2014 KSD: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 lần thứ 3
22/09/2014 RDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Văn Thường
timelinevn.com