• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

VST: Giải trình kết quả kinh doanh Q4/2013

HOSE - 25/01/2014 1:22:20 CH          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
VST 1,20 0,00%

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Giải trình kết quả kinh doanh Q4/2013 như sau:

23/09/2016 DNM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Vân
23/09/2016 EFI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
23/09/2016 EFI: Nguyễn Mạnh Hà không còn là cổ đông lớn
23/09/2016 EFI: Nguyễn Quang Vinh không còn là cổ đông lớn
23/09/2016 DST: Trần Thị Thúy Hằng - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP
23/09/2016 SSI: Báo cáo không còn là cổ đông lớn Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
23/09/2016 ROS: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
23/09/2016 NSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP PAN FARM
23/09/2016 NSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Tập đoàn Pan
23/09/2016 REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Qũy đầu tư tăng trưởng TVAM
23/09/2016 CAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam