• |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA : HOSE) 9,20 -0,20/-2,13% 2:46:56 CH
Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Trụ sở chính Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Web site www.khoangsanbinhthuan.com.vn
Điện thoại +84 (62) 3870935
Fax +84 (62) 3871935
Email info@khoangsanbinhthuan.com.vn
Thông tin giao dịch
Mã CK KSA
Sàn HOSE
Đóng cửa trước 9,40
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.126.888,00
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,84
Biến động trong 52 tuần 6,09 - 11,55
Thị giá vốn( tỷ ) 347,55
Số cổ phiếu đang lưu hành( triệu ) 37,37
Biến động trong ngày 9,10 - 9,50
Khối lượng 695.570,00
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) 0,00
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại 17.964.763
Lợi nhuận gộp biên (%) 28,92
ROA (%) 5,71
ROE (%) 7,29
Đòn bẩy tài chính 0,01x
EPS 599,78
P/E 15,51
P/B 0,86x


Dữ liệu được cập nhật đến :23/07/2014 12:00:00 SA
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ALV 900 5,60 -1,75%
AMC 0 22,00 0,00%
BGM 499.970 4,90 4,26%
BKC 0 10,20 0,00%
BMC 50.230 33,00 -0,60%
BMJ 0 6,70 0,00%
CMI 36.200 19,50 -1,02%
CTM 100 3,10 -6,06%
DHM 179.090 7,30 -1,35%
FCM 364.900 13,60 -2,16%