• |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA : HOSE) 12,50 +0,80/+6,84% 2:46:34 CH
Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Trụ sở chính Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Web site www.ksa.com.vn
Điện thoại +84 (62) 3870935
Fax +84 (62) 3871935
Email info@khoangsanbinhthuan.com.vn
Thông tin giao dịch
Mã CK KSA
Sàn HOSE
Đóng cửa trước 11,70
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.715.587,00
Giá trung bình ( 10 ngày ) 12,27
Biến động trong 52 tuần 6,09 - 13,00
Thị giá vốn( tỷ ) 467,14
Số cổ phiếu đang lưu hành( triệu ) 37,37
Biến động trong ngày 11,80 - 12,50
Khối lượng 1.303.840,00
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) 269,83
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại 17.947.439
Lợi nhuận gộp biên (%) 23,99
ROA (%) 7,28
ROE (%) 9,69
Đòn bẩy tài chính 0,00x
EPS 799,03
P/E 15,64
P/B 1,13x


Dữ liệu được cập nhật đến :22/10/2014 12:00:00 SA
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ALV 3.186 6,70 -6,94%
AMC 0 24,50 0,00%
BGM 431.890 5,50 3,77%
BKC 500 11,20 -2,61%
BMC 24.530 29,00 2,47%
BMJ 100 6,30 8,62%
CMI 162.100 17,00 6,25%
CTM 4.600 3,20 3,23%
DHM 274.410 6,80 1,49%
timelinevn.com