Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA : HOSE) 10,10 -0,20/-1,94% 3:00:20 CH
Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Trụ sở Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Web site www.khoangsanbinhthuan.com.vn
Điện thoại +84 (62) 3870935
Fax +84 (62) 3871935
Email info@khoangsanbinhthuan.com.vn
Thông tin giao dịch
Mã CK KSA
Sàn HOSE
Đóng cửa trước 10,30
Khối lượng trung bình (10 ngày) 748.139
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,64
Biến động trong 52 tuần 7,30 - 12,70
Thị giá vốn( tỷ ) 336,34
Số cổ phiếu đang lưu hành( triệu ) 33,97
Biến động trong ngày 9,80 - 10,50
Khối lượng 1.134.650
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) 0,00
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại 16.328.512
Lợi nhuận gộp biên (%) 59,64
ROA (%) 4,69
ROE (%) 6,05
Đòn bẩy tài chính 0,04x
EPS 540,21
P/E 18,33
P/B 0,85x


Dữ liệu được cập nhật đến :16/04/2014 12:00:00 SA
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ALV 6.750 5,40 -3,57%
AMC 0 30,00 0,00%
BGM 1.038.220 5,30 -5,36%
BKC 1.810 11,40 -6,56%
BMC 81.310 35,50 -2,74%
BMJ 1.400 7,50 -7,41%
CMI 123.200 18,00 1,12%
CTM 1.400 4,40 -8,33%
DHM 484.660 8,70 -2,25%
FCM 568.110 12,90 -4,44%
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam