Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC : HNX) 7,60 0,00/0,00% 3:02:57 CH
Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
Trụ sở 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Web site www.songdaidc.com.vn
Điện thoại +84 (8) 6290 5659
Fax +84 (8) 6290 5598
Email
Thông tin giao dịch
Mã CK SIC
Sàn HNX
Đóng cửa trước 7,60
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.117
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,11
Biến động trong 52 tuần 4,60 - 10,80
Thị giá vốn( tỷ ) 60,80
Số cổ phiếu đang lưu hành( triệu ) 8,00
Biến động trong ngày 7,60 - 7,60
Khối lượng 100
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) 0,00
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại 3.892.154
Lợi nhuận gộp biên (%) 50,64
ROA (%) 0,33
ROE (%) 1,51
Đòn bẩy tài chính 2,03x
EPS 289,68
P/E 26,24
P/B 0,40x


Dữ liệu được cập nhật đến :24/04/2014 12:00:00 SA
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
B82 600 13,40 0,00%
BCE 70.050 10,50 -0,94%
BHT 0 6,10 0,00%
BTC 0 23,00 0,00%
C32 5.210 32,00 -0,93%
C47 510 20,80 0,48%
C92 2.100 13,00 0,78%
CDC 8.090 7,30 -1,35%
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam