• |
Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC : HNX) 7,80 +0,30/+4,00% 3:04:26 CH
Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
Trụ sở chính 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Web site www.songdaidc.com.vn
Điện thoại +84 (8) 6290 5659
Fax +84 (8) 6290 5598
Email
Thông tin giao dịch
Mã CK SIC
Sàn HNX
Đóng cửa trước 7,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 200,00
Giá trung bình ( 10 ngày ) 7,39
Biến động trong 52 tuần 5,40 - 10,80
Thị giá vốn( tỷ ) 62,40
Số cổ phiếu đang lưu hành( triệu ) 8,00
Biến động trong ngày 7,80 - 7,80
Khối lượng 100,00
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) 0,00
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại 3.892.534
Lợi nhuận gộp biên (%) 47,97
ROA (%) 0,11
ROE (%) 0,52
Đòn bẩy tài chính 1,91x
EPS 98,76
P/E 78,98
P/B 0,41x


Dữ liệu được cập nhật đến :21/11/2014 12:00:00 SA
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AMD 613.000 20,60 -3,29%
ASD 0 14,00 0,00%
B82 100 10,10 -0,98%
BCE 21.180 10,60 0,00%
BHT 0 4,60 0,00%
BII 162.400 11,60 -2,52%
BTC 500 47,50 0,64%
C32 1.670 29,40 -1,01%
C47 2.100 16,70 0,60%
C92 500 13,60 0,00%
timelinevn.com