Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (SIC : HNX) 8,30 0,00/0,00% 11:30:03 SA
Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
Trụ sở 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Web site www.songdaidc.com.vn
Điện thoại +84 (8) 6290 5659
Fax +84 (8) 6290 5598
Email
Thông tin giao dịch
Mã CK SIC
Sàn HNX
Đóng cửa trước 8,30
Khối lượng trung bình (10 ngày) 2.590
Giá trung bình ( 10 ngày ) 8,59
Biến động trong 52 tuần 4,60 - 10,80
Thị giá vốn( tỷ ) 66,40
Số cổ phiếu đang lưu hành( triệu ) 8,00
Biến động trong ngày 8,30 - 8,40
Khối lượng 800
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) 0,00
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại 3.892.154
Lợi nhuận gộp biên (%) 50,64
ROA (%) 0,33
ROE (%) 1,51
Đòn bẩy tài chính 2,03x
EPS 289,68
P/E 28,65
P/B 0,44x


Dữ liệu được cập nhật đến :18/04/2014 12:00:00 SA
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
B82 1.500 13,60 0,00%
BCE 18.510 10,90 -1,80%
BHT 0 6,10 0,00%
BTC 0 22,00 0,00%
C32 10 30,40 -1,94%
C47 0 21,00 0,00%
C92 900 12,80 0,00%
CDC 106.010 8,30 -3,49%
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam