• |

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN:

1. Giao dịch trực tuyến tại BSC đem lại tiện ích cho khách hàng:

-       Trực tiếp theo dõi và đặt lệnh trên tài khoản mà không cần tới sàn giao dịch chứng khoán

-       Dễ dàng truy vấn thông tin liên quan đến tài khoản và giao dịch của khách hàng tại BSC như:

+ Vấn tin số dư chứng khoán, tiền trên tài khoản

+ Tình trạng lệnh giao dịch: chờ khớp, khớp một phần, đã khớp…

+ Sao kê lịch sử lệnh

+ Thông tin thực hiện quyền đối với các mã chứng khoán đang sở hữu

+ Báo cáo tổng tài sản theo thị giá

-       Ứng trước tiền bán thuận tiện

-       Chuyển tiền trực tuyến an toàn, chính xác, nhanh chóng

2. Quý khách hàng có thể đăng nhập giao dịch trực tuyến tại địa chỉ:

https://tradingonline.bsc.com.vn


Bảng giá trực tuyến
timelinevn.com