• |

Là một trong số ít những công ty chứng khoán đầu tiên tham gia Thị trường Chứng khoán Việt Nam và được UBCKNN cấp giấy phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành; với tiềm lực tài chính hiện có, sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ BIDV và mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính, BSC cam kết sẽ tư vấn và trợ giúp khách hàng:
- Xây dựng phương án phát hành chứng khoán;
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành chứng khoán;
- Huy động được nguồn vốn yêu cầu, đảm bảo sự thành công của đợt phát hành chứng khoán, giảm thiểu các chi phí liên quan đến đợt phát hành;
- Lựa chọn các đối tác chiến lược có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính;
- Bao tiêu toàn bộ số cổ phiếu không được phát hành hết;

Bảo lãnh phát hành cổ phiếu

BSC sẽ khảo sát thị trường và phương án sử dụng vốn của doanh nghiệp để đưa ra mức giá bảo lãnh tối ưu. BSC sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng theo định hướng của doanh nghiệp và điều phối quá trình giao dịch và sẽ thực hiện mua toàn bộ số cổ phần chào bán chưa phân phối hết theo giá bảo lãnh nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.

Tel:

Bảo lãnh phát hành trái phiếu

Đối với trái phiếu Chính phủ, BSC là một trong số các đại lý tham gia bảo lãnh và nhận ủy thác đầu thầu trái phiếu Chính phủ theo yêu cầu của nhà đầu tư. Ngoài ra BSC cũng hỗ trợ khách hàng bằng việc cung cấp các thông tin và tư vấn về các sản phẩm đầu tư dài hạn và lãi suất cố định. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, BSC sẽ thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên cơ sở lãi suất phi rủi ro, lãi suất thị trường hiện hành và các rủi ro tiềm ẩn.

Tel: 04. 222 06846

Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam