{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍN CHÍN NÚI

DO CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP NẮM GIỮ

 1. Tổ chức chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MTV TM DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

-          Địa chỉ: Số 140, Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

-          Điện thoại: 067-3851056.                   

-          Fax: 067-3851056.                    

 1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍN CHÍN NÚI

-          Địa chỉ: 06 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

-          Điện thoại: (028) 5404 2699  

-          Fax: (028) 3829 1294

 1. Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản du lịch
 2. Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng (theo giấy đăng ký kinh doanh 0304330296 cấp lần đầu ngày 12/4/2006, thay đổi lần 6 ngày 12/5/2017)

-          Vốn điều lệ thực góp (tại thời điểm 31/12/2016) là : 114.999.780.000 đồng. Đến thời điểm ngày 10/7/2017, các cổ đông đã thực hiện góp đủ: 125.000.000.000 đồng

 1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chín Chín Núi do Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp sở hữu được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.
 2. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

-          Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

 1. Cổ phần chào bán:

-          Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông. 

-          Giá khởi điểm: 13.800 đồng/cổ phần.

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.  

-          Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.375.030 cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ).

-          Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa 6.375.030 cổ phần.

-          Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân Nước Ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa 6.125.000 cổ phần.

-          Tổng số lượng cổ phần Nhà đầu tư Nước ngoài được phép mua: 6.125.000 cổ phần.

 1. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:  tại các đại lý đấu giá theo danh sách tại phụ lục 05 của Quy chế
 2. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h ngày 14/07/2017 đến 16h00 ngày 01/08/2017 tại các Đại lý đấu giá.
 3. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

-          Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu của các Đại lý đấu giá: Trước 15h00 ngày 07/08/2017 tại các Đại lý đấu giá

 1. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 Thứ Tư ngày 09/08/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 2. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:   

-          Từ ngày 10/08/2017 đến 18/08/2017 tại các Đại lý đấu giá

 1.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ ngày 10/08/2017 đến 16/08/2017 tại các Đại lý đấu giá

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể xem: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: của Công ty Chứng khoán BSC (http://www.bsc.com.vn), Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (http://www.petimex.com.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các Đại lý đấu giá )

Tài liệu đính kèm:

- Quy chế bán đấu giá

-  Mẫu đơn đăng ký 

-   Hướng dẫn đăng ký đấu giá, nộp cọc và ghi phiếu tham dự

 

-   Các tài liệu liên quan khác

 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}