Trải nghiệm giao diện website mới tại đây
 • |
Tìm kiếm

Thông báo về Đấu giá cổ phần của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc do Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu

BSC - 06/07/2017 10:26:42 SA          

THÔNG BÁO

V/v: đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
 2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
 3. Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 4. Điện thoại: 0320.3582.909; - Fax: 03203.582.905
 5. Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị điện, thiết bị nhiệt; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện...
 6. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng)
 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
 8. Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần
 9. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 500.000 cổ phần
 10. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 500.000 cổ phần          
 11. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu.
 2. Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc:

-   Thời gian: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 25/07/2017

(Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 16h00 các ngày làm việc)

 -   Địa điểm: tại các đại lý đấu giá. Địa chỉ chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu và được đăng tải trên website của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (www.evnnps.com.vn) và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn)           

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/07/2017 .

 1. Thời gian và địa điểm đấu giá:

-          Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 01/08/2017.

-          Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

                      Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2017 đến 16 giờ ngày 11/08/2017 
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 03/08/2017 đến ngày 08/08/2017

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá trên website www.evnnps.com.vn, www.hnx.vn hoặc www.bsc.com.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh sở hữu.

 

                                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                    (đã ký)

                                                                                                Đỗ Huy Hoài

Các tài liệu liên quan

- Hướng dẫn đăng ký đấu giá

- Các tài liệu khác

 

20/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần In Tài chính
08/09/2017 Thông báo loại cổ phiếu SD2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
08/09/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
07/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn
07/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức
07/09/2017 Thông báo danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ tháng 9/2017 tại BSC
06/09/2017 Thông báo loại cổ phiếu BVS, CSC ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
01/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện
28/08/2017 BSC thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 2/9
28/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu BCC, DBC, GIL, SIC ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
25/08/2017 Thông báo thực hiện thu thuế giao dịch chứng khoán phái sinh