{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


BSC được nhận được Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 03/GCNTVLY-3 đề ngày 31 tháng 07 năm 2017 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán cấp.

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}