• |
Tìm kiếm

BSC chính thức nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (sửa đổi) và Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi)

BSC - 04/08/2017 5:15:00 CH          

Ngày 3 tháng 8 năm 2017, BSC đã chính thức nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi số 52/2011/GCNCP – VSD – 2 ngày 2 tháng 8 năm 2017 và Giấy chứng nhận thành viên bù trừ (sửa đổi) số 05/GCNTVBT – ngày 1 tháng 8 năm 2017 do VSD cấp.

24/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu DP3 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
23/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu SRF ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
22/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội
21/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu DCS ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
16/08/2017 BSC đã nhận được Thông báo số 935/TB-SGDHCM ngày 9 tháng 8 năm 2017 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
16/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu VC2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
16/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu BTP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
15/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu SKG, TCR ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
14/08/2017 Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Sanest Khánh Hòa
14/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu TPP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
11/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu KHP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC