{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


THÔNG BÁO

V/v: đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn do Tổng công ty Sông Đà sở hữu

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Ðà
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn
 3. Địa chỉ: Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 4. Điện thoại: 0299729002 ; - Fax: 0299729001
 5. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 6. Vốn điều lệ: 235.396.136.016 đồng
 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
 8. Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần
 9. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 216.000 cổ phần
 10. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 216.000 cổ phần          
 11. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Hồ Bốn do Tổng công ty Sông Đà sở hữu.
 2. Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc:

-   Thời gian: Từ ngày 06/09/2017 đến 15h30 ngày 26/09/2017

(Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

 -   Địa điểm: tại các đại lý đấu giá. Địa chỉ chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Hồ Bốn do Tổng công ty Sông Đà sở hữu và được đăng tải trên website của Công ty CP Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (www.bsc.com.vn) và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/09/2017 .

 1. Thời gian và địa điểm đấu giá:

-          Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 03/10/2017.

-          Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

                      Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/10/2017 đến 16 giờ ngày 13/10/2017 
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 10/10/2017

 

                                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                      ĐỖ HUY HOÀI

 

 Tài liệu đính kèm

 Hướng dẫn đăng ký đấu giá

 Tài liệu liên quan khác

 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}