{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – TNHH MTV

 

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV.

-   Địa chỉ: Số 151 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

-   Điện thoại: 028 3438 8883                         

-   Fax: 028 3931 2705

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông; Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà ở; Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng; Thi công xây lắp; …
 2. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 (Ba ngàn tỷ đồng) tương đương 300.000.000 CP.

Trong đó:

-  Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 108.000.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ

-  Cổ đông là CBCNVLĐ: 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ

-  Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 135.000.000 cổ phần, chiếm 45,00% vốn điều lệ

-  Cổ phần bán đấu giá công khai: 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ

 1. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ.
 2. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư  tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 3. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HCM 

-   Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.

 1. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

-   Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông 

-   Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần.

-   Mệnh giá: 10.000 đồng   

-   Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 55.305.500 cổ phần.

 1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 2. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h00 ngày 08/09/2017 đến 16h00 ngày 27/09/2017 tại BSC
 3. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 03/10/2017 tại BSC
 4. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/10/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 5. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/10/2017 đến ngày 14/10/2017 tại BSC
 6. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 06/10/2017 đến 12/10/2017 tại BSC

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (www.idico.com.vn), web của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt nam (http://www.bsc.com.vn)  và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).

 

 

Các tài liệu đính kèm gồm:

-          Thông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng

-          Quy chế bán đấu giá

-          Mẫu đơn đăng ký đấu giá

-          Hướng dẫn đăng ký đấu giá, nộp cọc và ghi phiếu tham dự

-          Các tài liệu liên quan khác

 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}