CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.vietinbanksc.com.vn
+84 (24) 627-80012
Fax
+84 (24) 397-41760
Email
vanphong@vietinbanksc.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK CTS
Sàn HOSE
Giá hiện tại 14,7 (-0,75/-4,85%)
Biến động trong ngày 14,70 - 15,75
Khối lượng 2.067.100
Giá trung bình ( 10 ngày ) 14,58
Biến động trong 52 tuần 7,02 - 41,50
Khối lượng trung bình (10 ngày) 1.248.200,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 148.701.349
Vốn hóa thị trường 2.185,91 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,52
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,16
Đòn bẩy tài chính 2,37
EPS 1.889,08
PE 7,78
PB 1,21

Tin tức về CTS

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 85.700 11,50 +0,30/+0,03%
AGR 691.800 8,45 +0,06/+0,01%
APG 1.139.500 6,08 +0,05/+0,01%
APS 1.390.479 10,40 -0,30/-0,03%
ART 0 0,00
0/0%
BMS 49.109 5,60 +0,10/+0,02%
BSI 499.100 19,65 -0,50/-0,02%
BVS 57.820 20,30 -0,60/-0,03%
CSI 40.000 66,60 -0,60/-0,01%
CTS 2.067.100 14,70 -0,75/-0,05%