CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS : HOSE)
Tài chính : Công ty Chứng khoán
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.vietinbanksc.com.vn
+84 (24) 627-80012
Fax
+84 (24) 397-41760
Email
vanphong@vietinbanksc.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK CTS
Sàn HOSE
Giá hiện tại 12,9 (+0,10/+0,78%)
Biến động trong ngày 12,90 - 13,65
Khối lượng 4.321.200
Giá trung bình ( 10 ngày ) 10,56
Biến động trong 52 tuần 12,65 - 51,80
Khối lượng trung bình (10 ngày) 748.550,00
Số cổ phiếu đang lưu hành 148.701.349
Vốn hóa thị trường 2.855,07 ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%) 0,52
ROA (%) 0,05
ROE (%) 0,16
Đòn bẩy tài chính 2,37
EPS 1.889,08
PE 10,16
PB 1,58

Tin tức về CTS

Cổ phiếu cùng ngành

Tài chính > Công ty Chứng khoán

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AAS 262.933 10,80 -0,80/-0,07%
AGR 1.237.800 8,42 -0,63/-0,07%
APG 9.372.200 5,56 -0,41/-0,07%
APS 4.306.024 11,40 -1,20/-0,10%
ART 0 0,00
0/0%
BMS 239.474 6,30 -0,10/-0,02%
BSI 1.880.000 18,55 -1,35/-0,07%
BVS 246.320 16,60 -1,70/-0,09%
CSI 73.300 58,00 -0,40/-0,01%
CTS 4.321.200 12,90 +0,10/+0,01%