{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Công ty cổ phần chứng khoán BSC trân trọng thông báo Biểu phí giao dịch Hợp đồng

tương lai áp dụng từ ngày 18/06/2018 đến hết ngày 30/09/2018 như sau:

4.000 VNĐ/hợp đồng/giao dịch

(Phí giao dịch chưa bao gồm phí phải trả VSD, Sở giao dịch chứng khoán)

 

Để được tư vấn thêm thông tin, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ:

Bộ phận Phái Sinh BSC – (024) 222 00 668

Email: dr@bsc.com.vn

 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}