Ông NGÔ VĂN DŨNG

Chủ tịch HĐQT

Ông ĐỖ HUY HOÀI

Ủy viên HĐQT

Bà NGUYỄN THANH HUYỀN

Ủy viên HĐQT

Ông Lê Đào Nguyên

Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

2010- Hiện tại: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BSC
2007- 2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán BIDV
2005-2006: Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quang Trung
2003- 2005: Phó Giám đốc Sở giao dịch I Ngân hàng BIDV
2000-2001: Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Chứng khoán BIDV
1999-2000: Trưởng phòng quản lý khách hàng Sở giao dịch 1 Ngân hàng BIDV
1997-1999: Phó trưởng Phòng kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế BIDV
1988- 1996: Chuyên viên Phòng kinh tế đối ngoại và thanh toán quốc tế BIDV