Ông LÊ NGỌC LÂM

Chủ tịch HĐQT

Ông ĐỖ HUY HOÀI

Ủy viên HĐQT

Ông NGUYỄN THIỀU SƠN

Ủy viên HĐQT

Lê Đào Nguyên

Ủy viên HĐQT

Quá trình công tác

05/2012- Hiện nay: Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư – Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
07/2014 – Hiện nay : Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính BIDV
12/2012 – 03/2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Điện Việt – Lào
02/2006 – 04/2012 : Kế toán trưởng Công ty liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV – Vietnam Partners.
2005 – 2006 : Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hậu Giang
2005 : Phó phòng Thanh toán Hội sở chính Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt, tại Vientiane, Lào.
2000 – 2002 : Kế toán tổng hợp, Phụ trách Kiểm soát nội bộ Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt tại Hà Nội.
1997 – 2000 : Chuyên viên Hội sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.