Trải nghiệm giao diện website mới tại đây
  • |
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề VGC_Company Visit Note_Nhà nước thoái vốn 20%
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết
Ngày : 14/09/2017
Số trang : 4
Ngôn ngữ : : Vietnamese (Vietnam)
Dạng tệp : PDF
Kích thước: 970 Kb
Lượt tải: 92
Xem
Bình chọn
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
Tóm tắt

Tình hình kinh doanh 6 tháng tăng trưởng mạnh đạt kết quả khả quan. Doanh thu thuần và LNST lần lượt trong 1H2017 đạt 4,289 tỷ đồng (+12.1% yoy) và 411.1 tỷ đồng (+58.6% yoy) tương ứng hoàn thành 53% và 60.9% kế hoạch kinh doanh của VGC.  Lợi nhuận gộp 1H17 đạt 1,059 tỷ đồng (+12% yoy), biên lợi nhuận gộp tiếp tục được VGC duy trì tương đương so với cùng kỳ năm ngoái đạt 24.5%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng được cải thiện đáng kể nhờ vào (1) Doanh thu tài chính ròng cải thiện rõ nét (2) Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm từ mức 13.5% trong 1H16 xuống còn 11.3% trong 1H17 nhờ VGC kiểm soát chi phí tốt hơn. BSC cho rằng VGC sẽ tiếp tục duy trì được việc kiểm soát chi phí này và giữ nguyên tỷ lệ này cho 2H2017.
Kết quả kinh doanh lũy kế 8T2017 vượt trên kỳ vọng. Theo cuộc trao đổi với VGC gần đây, lũy kế doanh thu hợp nhất 8 tháng đầu năm 2017 đạt 5,600 tỷ, tương ứng hoàn thành 69.5% kế hoạch doanh thu 2017. LNTT đạt 682 tỷ đồng, hoàn thành 81% KHDT. BSC dự báo VGC sẽ hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đặt ra với doanh thu và LNST lần lượt đạt 8,738 tỷ đồng (+8.17% yoy) và 827 tỷ đồng (+69.4% yoy). EPS FW 2017 dành cho cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1,576 đồng (với giả định đã trừ quỹ khen thưởng phúc lợi tương đương năm 2016 là 35 tỷ)