Ngày GD

Sàn

Mã CK Đóng cửa Khối lượng Giá trị (x1000 VNĐ)
{{q.Symbol}} {{q.PriceClose / 1000 | number:2}} {{q.Volume | number:0}} {{q.TotalValue / 1000 | number:0}}