Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Mã CK Giá Thay đổi % Khối lượng
{{quote.Symbol}} {{quote.PriceCurrent / 1000 | number:2}} {{quote.PriceChange / 1000 | number:2}} {{quote.PricePercentChange * 100 | number:2}}% {{quote.TotalVolume | number:0}}