Tiêu đề Báo cáo cập nhật Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 14/04/2017
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 790 Kb
Tải về: 338
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Nhận định:Mặc dù vẫn đang trong xu hướng giảm kéo dài nhưng thanh khoản cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng trở lại khi vận động giá cổ phiếu tiến sát khu vực đáy lịch sử 17-18.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn bước đầu có thể tham gia mua thăm dò PVD khi giá cổ phiếu tiếp cận sát khu vực đáy cũ này. Giá kỳ vọng phụ thuộc vào kỳ vọng hồi phục kỹ thuật, trên mức 20, cắt lỗ dưới 17.