Tiêu đề Báo cáo cập nhật CTCP Cơ điện lạnh_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 04/04/2017
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 546 Kb
Tải về: 558
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

MSB đánh giá kế hoạch kinh doanh thận trọng không phản ánh được hết triển vọng tăng trưởng khả quan của doanh nghiệp. Sau tất cả, giai đoạn khó khăn nhất với doanh nghiệp đã qua, cổ phiếu REE xứng đáng được định giá lại ở mức hợp lý hơn. Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 12 tháng là 33.000 đồng/cp.