Tiêu đề Báo cáo thăm Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí_PVD
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 11/05/2017
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 642 Kb
Tải về: 194
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Trong ngắn hạn, triển vọng kinh doanh của PVD vẫn tương đối khó khăn khi nhu cầu các giàn khoan vẫn ở mức thấp cũng như mức giá cho thuê ở dưới giá vốn. Trong khi đó triển vọng giá dầu trong một năm tới cũng chưa có nhiều điểm tích cực, mức giá bình quân trong năm 2017 dự kiến khoảng từ 55 – 60 USD/bbl. Điểm hòa vốn cho hoạt động kinh doanh của PVD tương ứng với giá dầu vào khoảng từ 60 USD/bbl. Hai khoản hoàn nhập dự phòng phải thu và quỹ khoa học công nghệ nếu thành công sẽ giúp cho PVD bớt lỗ trong năm 2017, khả năng đây sẽ là thông tin tích cực duy nhất với PVD trong 2017.


Ngược lại, trong trường hợp không có hai khoản nêu trên, PVD có thể lỗ từ 800 tỷ đến 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức lỗ này thì giá trị sổ sách của PVD vẫn đạt khoảng 27.659 đồng, cao hơn 71% so với giá thị trường. Trong dài hạn, Cá Rồng Đỏ là dự án rất tiềm năng đối với PVD do cần sử dụng giàn khoan nước sâu PV Drilling 5. Cá Rồng Đỏ dự tính sẽ bắt đầu triển khai vào cuối năm 2018 và kéo dài trong khoảng 2,5 năm, do đó chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh của PVD sẽ bắt đầu được cải thiện từ năm 2019.