Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu VIT_Khuyến nghị Tích Lũy
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VDSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 24/05/2017
Số trang : 12
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 240 Kb
Tải về: 299
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

VDSC cho rằng mức giá hợp lý với VIT là 33.900 đồng/cp, cao hơn 20,2% so với giá đóng cửa ngày 22/05/2017. Với mức giá trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị TÍCH LŨY trong DÀI HẠN với cổ phiếu này. Tuy nhiên, thanh khoản khá thấp cũng là điểm đáng lưu ý.