Tiêu đề Báo cáo phân tích Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VNDIRECT
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 23/09/2009
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 305 Kb
Tải về: 586
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, châu Á – Thái Bình Dương được đánh giá là khu vực phát triển năng động nhất với số lượng mỏ dầu phát hiện gia tăng. Tập đoàn dầu khí tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, thăm dò khai thác trong và ngoài nước, phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí. Ngân sách cho hoạt động này được tăng cường từ 6,7 tỷ USD giai đoạn 2006-2010 lên 9,7 tỷ USD giai đoạn 2011-2015. Để duy trì an ninh năng lượng quốc gia, nhu cầu khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng dầu khí của tập đoàn là rất lớn.