Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh - Quý 2 năm 2009
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Habubank Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 31/07/2009
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 247 Kb
Tải về: 1110
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Q2’09, doanh thu thuần và tổng lợi nhuận trước thuế các hoạt  động kinh doanh chính của REE  đạt  được mức tăng trưởng tốt so với Q1’09 chủ yếu do hoạt  động M&E và Reetech đang được thực hiện và ghi nhận kết quả theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Trong khi đó, doanh thu hoạt động cho thuê văn phòng  ổn  định nhưng tỷ suất sinh lời giảm trong điều kiện thị trường chung suy giảm.