Tiêu đề Giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu S&P Vietnam 10 - CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn KLS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 12/01/2009
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 153 Kb
Tải về: 15
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Thành  viên  c a  Tổng  công  ty Dầu khí Việt Nam  (PVN) với ngành nghề SXKD chính bao  gồm:  Cung  cấp  dịch  vụ  khoan,  dịch  vụ  kỹ  thuật giếng khoan, dịch vụ cơ khí sửa chữa, ứng cứu sự cố tràn dầu, cung ứng nhân lc, cho thuê các thiết bị khoan...