Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 31/07/2009
Số trang : 15
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1353 Kb
Tải về: 185
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
SAIGONTEL là doanh nghiệp khá trẻ thuộc ngành CNTT&TT và là thành viên của tập đoàn Đầu tư Sai Gòn - SGI. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty rất đa dạng kể  cả  cung cấp dịch vụ  lẫn phát t riển hạ tầng CNTT&TT. Trong thời gian vừa qua SGT cũng chịu nhiều ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.