Tiêu đề Báo cáo phân tích CTCP Cơ điện lạnh - Vượt kế hoạch lợi nhuận năm
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Kim Eng
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 30/10/2009
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 385 Kb
Tải về: 1153
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
CTCP Cơ điện lạnh REE báo cáo đạt doanh thu 286,7 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 70,7 tỷ đồng trong quý 3/2009. Lợi nhuận ròng lũy kế trong 9 tháng đầu năm đạt 340,3 tỷ đồng, cao hơn kỳ vọng của chúng tôi. Theo chúng tôi, kết quả hoạt động của công ty trong quý 4 sẽ khả quan.