Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu PVD - Khuyến nghị Trung Lập
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 05/10/2017
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 760 Kb
Tải về: 112
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Trong bối cảnh khắc nghiệt của lịch sử ngành dầu khí giai đoạn vừa qua, KQKD của PVD bị ảnh hưởng rất lớn. Dựa trên phương pháp P/B chúng tôi định giá PVD ở mức 14,600 đồng/cp trong 1 năm. Tổng suất sinh lợi kỳ vọng đạt 4.3% so với giá thị trường là 14,000 đồng/cp. Khuyến nghị TRUNG LẬP