Tiêu đề Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVT - Khuyến nghị Mua
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 17/10/2017
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 857 Kb
Tải về: 140
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Tại ngày 15/10/2017 PVT giao dịch tại mức giá 14.500 đồng/cp. Với dự đoán EPS 2017 là 1.215 đồng/cp, PVT giao dịch tại mức P/E fw là 11.9x. Với triển vọng cả năm 2017 chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hợp lý với PVT do chịu ảnh hưởng của BSR bảo dưỡng. Năm 2018, với EPS dự báo đạt 1.908 đồng/cp, chúng tôi khuyến nghị Mua Mạnh với PVT, giá mục tiêu 1 năm là 19.080 đồng/cp, tương ứng với P/E fw 10x