Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu CTR - Khả quan
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/11/2017
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 773 Kb
Tải về: 45
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Kì vọng từ hoạt động kinh doanh mới
  • Độc quyền xây lắp các công trình viễn thông của Viettel. Dự kiến tham gia xây lắp mạng viễn thông ở Myanmar với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD trong năm 2018.
  • Đảm nhận hoạt động vận hành kỹ thuật trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Viettel tại Việt Nam.
  • Cơ cấu tài chính lành mạnh, gần như không có nợ vay.
  • Cổ tức ổn định ở mức 20%.
  • Định giá đạt 27.838 đồng/cp.