Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SBSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 07/12/2011
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1004 Kb
Tải về: 168
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Cổ  phiếu HPG  giao dịch  tại  mức P/E  là  3.9  lần . Mục tiêu  LNST  của công ty cho FY11/12  là  VND240 tỷ .thu nhập trên mỗi cổ phiếu và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được ước tính lần lượt ở mức VND2,381/cổ  hiếu  và VND20,069/cổ  phiếu. Tại mức giá  hiện hành, cổ phiếu được giao dịch  tại mức P/E năm 2012 là 3.9  lần và P/BV là  0.47 lần.