Tiêu đề Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVT - Khuyến nghị Mua
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 20/03/2018
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 522 Kb
Tải về: 26
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Định giá PVT ở mức 23,200đ/cp cuối 2018. Tổng mức lợi nhuận kỳ vọng đạt 21% so với giá thị trường 20.000 đồng bao gồm cổ tức 1,000đ/cp. Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG.