Tiêu đề Báo cáo cập nhật cổ phiếu HSG - Khuyến nghị Trung lập
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 15/05/2018
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 637 Kb
Tải về: 214
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
KIS dự báo doanh thu thuần và LNST của HSG trong 2018 có thể đạt mức 30,717 tỷ (+17.5%n/n) và 952 tỷ đồng (-28%n/n). Tổng mức sinh lợi kỳ vọng trong 1 năm: 16%. Khuyến nghị TRUNG LẬP.