Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SBSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 05/04/2011
Số trang : 17
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1757 Kb
Tải về: 686
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
SBSC đề xuất quan điểm đầu tư vào công ty Hoa Sen (HSG) dựa trên các phân tích định giá được trình  bày như bên dưới. Giá trị định giá là VND21,000 – 25,000/CP mục tiêu 12 tháng với phần bù 40% trên thị giá giao dịch ngày 30/03/2011. Tuy nhiên, mục  tiêu giá ngắn hạn SBSC thiên về phương pháp PE và dựa trên EPS niên độ 2010/2011 là chủ yếu, tỷ trọng 7:3 so với EPS 2011/2012, tạo ra mức giá bình quân  VND17,200/CP trong 6 tháng, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 20% với khả năng thực hiện cao hơn.