Tiêu đề Báo cáo cập nhật cổ phiếu HSG - Khuyến nghị Bán
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 14/06/2018
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 722 Kb
Tải về: 84
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Lũy kế quý II/2018, LNST của HSG tiếp tục sụt giảm và chỉ đạt 420 tỷ đồng (-51%YoY) mặc dù doanh thu vẫn tăng mạnh xấp xỉ 30%. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ vấn đề nguyên liệu và chi phí lãi vay cực tới toàn ngành tôn.
 
Định giá và khuyến nghị: Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của HSG là 10.700 đồng/cổ phiếu.
 
Với mức định giá trên, P/E forward của HSG là 4,3x lần – khá phù hợp với tình hình bất ổn của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.
 
Do đó, chúng tôi khuyến nghị bán đối với cổ phiếu HSG.
 
Rủi ro: Rủi ro thị trường tiêu thụ vẫn là rủi ro lớn nhất đối với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất như HSG.
 
Biến động giá nguyên vật liệu có tác động tới các doanh nghiệp trong ngành. Rủi ro tới từ cơ cấu tài chính thiếu cân đối gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
 
Các hoạt động giao dịch nội bộ lớn cùng hoạt động thoái vốn liên tục tới từ cổ đông lớn và cổ đông nội bộ cũng là câu hỏi cần được giải đáp liên quan tới tính minh bạch của doanh nghiệp.
 
Ngoài ra thị trường xuất khẩu đang có tín hiệu gặp khó khăn do các hiệp định thương mại mang tính chất bảo hộ ngày một nhiều có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động và định hướng của doanh nghiệp.