Tiêu đề Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VDSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 16/03/2011
Số trang : 10
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 303 Kb
Tải về: 2220
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Giá trị ước tính REE theo nhiều phương pháp định giá ở mức 17.800 đồng/CP, tương đương giá trị vốn hóa 4.355 tỷ đồng (bao gồm 58.350.096 cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu), cao hơn 32% so với giá tham chiếu ngày 16/03/11