Tiêu đề Báo cáo cập nhật cổ phiếu ACV - Khuyến nghị Mua
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VNDIRECT
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 09/08/2018
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 450 Kb
Tải về: 1319
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi giữ khuyến nghị Mua với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 112.000 đồng (lãi suất phi rủi ro: 10,1%; tăng trưởng dài hạn: 7%), tương ứng với EV/EBITDA dự phóng năm 2019 là 16,6x.

Rủi ro giảm giá bao gồm thay đổi về chính sách hàng không và VND giảm giá so với JPY dẫn đến lỗ do chênh lệch tỷ giá.

Động lực tăng giá bao gồm số lượng hành khách tăng trưởng cao hơn dự kiến và Bộ GTVT thoái vốn tại ACV từ 95% xuống còn 65% để tăng tỷ lệ free float.