Tiêu đề Báo cáo phân tích cổ phiếu HSG - Tăng tỷ trọng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn EPS
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 22/08/2018
Số trang : 7
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 660 Kb
Tải về: 140
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của HSG trong năm 2019 có thể đạt 38,950 tỷ đồng (+14% YoY) và 960 tỷ đồng (+22% YoY). Chúng tôi định giá cổ phiếu HSG ở mức 14,500 đồng/cp vào cuối 2019. Với cổ tức tiền mặt ước tính 1,000 đồng/cp, lợi nhuận kỳ vọng đạt 50% so với giá hiện tại. Khuyến nghị: TĂNG TỶ TRỌNG đối với cổ phiếu HSG.