Tiêu đề Báo cáo phân tích REE - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Maritime Bank Securities
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 02/10/2018
Số trang : 12
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1272 Kb
Tải về: 73
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Dựa trên kết quả định giá và phân tích nêu trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE với mức giá mục tiêu 44,800 đồng/cổ phiếu.