Tiêu đề TDT_Theo dõi_Kết quả khả quan_BSC_Vietnam Company Update
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết Ngày : 30/10/2018
Số trang : 5
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 415 Kb
Tải về: 187
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Định giá
Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu TDT dựa trên kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2018 và triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới nhờ nâng cao năng lực sản xuất. Hiện tại cổ phiếu TDT đang được giao dịch với P/E trailling 12M là 5x, tương đối hợp lý trong tương quan về quy mô của công ty so với trung bình ngành (P/E trung vị của nhóm công ty dệt may so sánh là 7.26x).

Dự báo kết quả kinh doanh
BSC ước tính doanh thu thuần của TDT trong năm 2018 đạt 300 tỷ đồng (+38.5% YoY) nhờ vào triển vọng đơn hàng khả quan từ các đối tác truyền thống như như Pan Pacific, Asmara cũng như các đối tác mới (ước đóng góp 15% doanh thu trong 2018). LNST ước đạt 22.5 tỷ đồng (+81% YoY), tương đương với EPS = 2,807 đồng/CP, P/E fw = 4.3x.

Rủi ro đầu tư
(1) Rủi ro về nguồn lao động: Các dự án mở rộng mới của công ty cần tuyển thêm lượng lớn lao động tại địa phương, do đó đặt TDT trước rủi ro là nguồn cung lao động không thể đáp ứng và phải cạnh tranh với các đơn vị khác trong việc thu hút lao động. Chi phí nhân công hiện chiếm 45-50% chi phí SXKD của TDT, nên việc lương cơ bản tăng hàng năm cũng sẽ gây áp lực chi phí cho công ty.
(2) Rủi ro về đơn hàng: Hiện tại trên 50% doanh thu của TDT đang đến từ TOP 3 khách hàng lớn, điều này sẽ tạo rủi ro đối với hoạt động của công ty. Tuy nhiên, công ty đang cố gắng giảm thiểu sự phụ thuộc này thông qua tìm kiếm khách hàng mới và đa dạng hóa tập khách hàng của mình.

Cập nhật doanh nghiệp
(1) Kết quả kinh doanh 9T2018: Doanh thu thuần đạt 221 tỷ đồng (+50% YoY); LNST trong 9T2018 đạt 17 tỷ, gấp 2.3 lần số thực hiện cùng kỳ, biên LN thuần cải thiện đạt 7.7%.
(2) Triển vọng đơn hàng 2019 khả quan nhờ đóng góp từ các khách hàng truyền thống (Asmara đạt mục tiêu tăng trưởng đơn hàng của TDT từ 10-20%/năm), và mở rộng tập khách hàng mới (năm 2019 dự kiến nâng tỷ lệ đóng góp trong tổng doanh thu từ 15% lên 25%).
(3) Kế hoạch mở rộng công suất:
• Giai đoạn 2018-2019: Dự án mở rộng xưởng may Điềm Thụy, quy mô 12 chuyền may (+60% công suất), dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2018 và đi vào hoạt động đầu năm 2019
• Giai đoạn 2019-2020: (i) Dự án xây dựng XN May Đại Từ, quy mô 24 chuyền may (2000 lao động); (ii) Dự án Trung tâm phát triển thời trang Thịnh Đức.